Harri Lehtonen: Valtaa ja vastuuta tarjolla

Blogi 17:23

Kevään kuntavaalien ehdokaslistat on saatu kirjattua ja vaalikansa on saanut taas kerran mietittäväkseen äänensä kohteen.

Monista muutoksista johtuen ehdokasjoukko yli puoluerajojen on huomattavasti vähäisempi kuin menneissä kuntavaaleissa, vaikka täydet listat ovat jo aikaisemminkin olleet harvinaista herkkua. Monissa puheenvuoroissa on tuotu esille vaivailloista taivalta ehdokashankinnassa ja onkin korostettu suuren ehdokasmäärän korvaamista laatutekijöillä.

Tosiasia on, että näissäkin kuntavaaleissa ehdokkaiksi asettuneilta henkilöiltä vaaditaan valituiksi tullessaan yhä enemmän kuntasektorin kokonaiskuvan tuntemusta ja selkeitä visioita kunnan eri toimialueiden tulevaisuudesta. Tämä seikka lienee ollut merkittävä syy moneen kieltäytymiseen ehdokkaaksi kysyttäessä. Tietoisuus ja ymmärrys ovat selkeästi lisääntyneet siitä vastuusta, joka yhteiskunnallisissa muutosprosesseissa tulee vääjäämättömästi kasvamaan.

Kuntien koko ajan lisääntyvät taloudelliset resurssiongelmat ovat vuosien saatossa luoneet tietynlaista arkuutta poliittisten kuntapäättäjien keskuuteen. Kuntapäättäjän valitettavaa arkea on ollut valita huonoista vaihtoehdoista se vähiten huono. Päämäärätietoinen ja pitkäjänteinen kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen eri palvelualueilla on valitettavasti jäänyt talouden realiteettien jalkoihin.

Arvojärjestyksen luominen kunnan sisäisen rahapussin jaolle on tullut monelle päätöksentekijälle turhan raskaaksi kantaa. Tämäkin seikka on noussut vahvasti esille varsinkin nykyvaltuutettujen keskuudessa, jotka ovat nyt jättämässä kuntapäättäjän uraansa. Moni on jopa todennut henkisen olotilansa kevenneen huomattavasti jo tässä vaiheessa.

On kuulemma huomattavasti mukavampaa jonottaa perjantairuuhkassa kaupan kassajonossa. Ehdokasmäärän hupeneminen vaikuttaa myös jo tälläkin hetkellä vallalla olevaan keskusteluun vallan keskittymisestä yhä harvemmille harteille. Reilusti on todettava, että nimenomaan todellinen vastuu kunnallisessa päätöksenteossa on osittain ikävästikin kasaantunut todella harvojen päätöksentekijöiden huoleksi.

Merkittäväksi kysymykseksi kunnallisen päättäjän ja päätöksenteon roolista tulevaisuudessa on noussut SoTe-uudistuksen jälkeinen aika. Suuri osa kuntasektorin palapelistä siirtyy maakunnille ja päätettävien asioiden reppu tyhjenee olennaisesti niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin.

Tämä seikka tulee varmasti vähentämään päätöksentekijöiden paikkoja sekä vaikutusmahdollisuuksia, mutta aivan varmaa on itsenäisen kunnan merkittävän itsehallinnollisen roolin säilyminen jatkossakin Suomi-nimisessä valtakunnassa. Turhaa kuvitelmaa on se, etteikö kunnallisella päättäjällä edelleenkin riittäisi pelikenttää.

Tulevaisuudessa sivistyssektori nousee aivan uuteen rooliin ja edelleenkin kiristyvässä kuntakilpailussa elinkeino- ja vetovoimatekijät vaativat todellista tekemistä kuntapäättäjien keskuudessa. Valtaa tulee ehkä hitusen vähenemään organisaation ohetessa, mutta vaikutusvalta ei häviä mihinkään. Vastuullinen vaikutusvalta tulee ottaa taiten vastaan näidenkin kuntavaalien jälkeen.

Tosiasia on myös se, että näissä kuntavaaleissa valitaan osaltaan jo myös tulevaisuuden SoTe-päättäjiä sekä kuntien edunvalvojia maakunnalliseen joukkueeseen. Nämä vaalit antavat selkeää signaalia ensi vuoden maakuntavaaleihin.

Satakunnan demaripiirin puheenjohtajan ominaisuudessa olen melkoisen tyytyväinen ehdokashankintaamme. Viimeisten päivien loppukiri monilla paikkakunnilla toi hienon lopputuloksen ja saimme listoillemme edustavan ja kattavan ehdokasjoukon.

Satakunnan maakunnassa on reilusti yli neljäsataa sosialidemokraattista kuntavaaliehdokasta, joista on varaa valita valtuutettuja kuntien ykköshuoneeseen. Nyt haluan ensinnäkin kiittää ihan jokaista ehdokastamme itsensä likoon laittamisesta menestyksekkään vaalituloksen saamiseksi jälleen kerran Satakunnassa.

Toiseksi haluan muistuttaa kaikkia ihan jokaisen äänen merkityksestä yhteisen tavoitteemme saavuttamiseksi. Pelkästään omilla äänillään ei yhdellekään ehdokkaalle ovi valtuustoon aukene. Nyt on aika tehdä vahvaa yhteistyötä vaalikentillä yhteistuumin vahvana satakuntalaisena demarijoukkueena ihan jokaisessa maakunnan kolkassa.

Tästä päivästä on tasan kuukausi varsinaiseen vaalipäivään ja ennakkoäänestys alkaa jo puolitoista viikkoa aikaisemmin. Mennään vaalikentille vahvalla luottamuksella ja positiivisella meiningillä. Yhdessä olemme vahvoja!!

Vaaliterveisin,

Harri Lehtonen

Satakunnan Sosialidemokraatit. Puheenjohtaja.