MERIKARVIAN KUULUMISET

Blogi 09:44

Olen aina kirjoittanut omassa kunnassani ajankohtaisista asioista siis myös tällä kertaa kirjoitan kuulumisia Merikarvialta.
Kuntien roolit tulevat uudistusten myötä tulevaisuudessa muuttumaan. Meneillään olevat hallinnon ja palvelujen uudistukset tulevat vaikuttamaan kuntien toimintaan, tehtäviin ja rahoitukseen. Kuntien rooli tulee jossain määrin muuttumaan ja kuntien pitää uudistua.
Jatkossa kunnissa tulee entisestään panostaa ennaltaehkäisevään työhön.
Yhtenä tärkeimpänä näen kuntien elinvoiman edistämisen, joka on todella laaja-alainen. Tämä tulee aivan varmasti tulevaisuudessa korostumaan kunnan kaikessa toiminnassa ja toiminnoissa. Aivan varmasti osana kunnan elinvoimaa kasvaa kunnan työllisyyden hoidon edistämisen tehtävät. Työttömyys on kasvanut ja työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä on korostunut kun kunnille on laajennettu rahoitusvastuuta yli 300 päivän työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saavista. Kuntien maksamat ns. sakkomaksut kasvavat vuosi vuodelta. Merikarvian kunta maksaa vuositasolla noin 200 000 euroa ns. sakkomaksua. Tämä maksuosuus on vuosien varrella lisääntynyt. Se on paljon pienen kunnan budjetissa. Jotain on siis tehtävä.
Palvelut karkaavat pienistä kunnista isompiin kaupunkeihin ja samalla asiantuntemus katoaa. Erityisesti olen huolissani työvoimatoimistojen palvelujen keskittämisistä. Aikoinaan kun muutin Merikarvialle asumaan niin kunnassamme oli oma työvoimatoimisto, jossa asiointi 5 päivänä viikossa tuttujen virkailijoiden kanssa oli luontevaa. Palveluja supistettiin vuosien varrella niin, että palvelut olivat saatavilla kerran viikossa omassa kunnassa tuttujen virkailijoiden avustamana. Tällä hetkellä lähin työvoimatoimiston palvelupiste sijaitsee Porissa noin 60 km päässä kunnastamme. Samalla paikallinen tuntemus on kadonnut, mikä on todella valitettavaa.

Koska palvelut ovat erkaantuneet pitää kunnissa alkaa toimimaan. Meillä Merikarvialla kuntaan perustettiin työllisyystoimikunta. Toimikunnassa on kunnan ja poliittisten edustajien lisäksi yrittäjien ja kolmannen sektorin edustus. Toimikunta tulee laatimaan oman työllisyysohjelman, jossa esitetään toimenpiteet, joilla työllisyyttä lisättäisiin Merikarvian kunnassa.

Kuntamme työttömyysaste on tällä hetkellä noin 13,6% (31.12.17). Työttömien määrä yhteensä 171, joista alle 25-vuotiaita 18 ja yli 50-vuotiaita 1oo.
Erityisen huolestunut olen alle 25-vuotiaista työttömistä. Missään kunnassa ei saisi olla yhtään alle 25-vuotiasta työtöntä. Erityisesti jatkossa tulee panostaa heidän työllistymiseen.
Työllisyyden parantamiseksi tulee etsiä laaja-alaisesti mahdollisuuksia erityisesti paikallisten yritysten ja yhdistysten tarpeet huomioiden.
Itse näen tärkeänä myös, että työllisyysohjelman painopisteenä pitäisi olla alle 25-vuotiaiden työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Työttömiä tulee aktivoida työllistymistä edistävien palvelujen piiriin entistä tehokkaammin. Tavoitteeksi kehittää kestäviä ratkaisuja työllisyyden hoitoon yhdessä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.

Uskon, että kun kunta on aktiivinen, panostaa ja välittää niin yhdessä saamme aikaan paremman tulevaisuuden kunnan.
Marika Uimaluoto
SDP piirihallituksen jäsen