Hallitus, jokainen lapsi on yhtä arvokas!

Blogi 16:25

(julkaistu useiden lehtien yleisönosastolla marraskuussa 2015)

Edellisen hallituksen valmistelema varhaiskasvatuslaki on ollut voimassa ainoastaan nelisen kuukautta. Lapsen lähtökohdista valmistellussa laissa linjataan ryhmäkokojen pienentämisestä pedagogiikan sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaamiseksi.

Nykyinen hallitus esittää varhaiskasvatusoikeuden rajaamista osapäiväisten lasten osalta 20 tuntiin viikossa sekä lapsiryhmien koon suurentamista. Käytännössä hallituksen esitys tarkoittaa seuraavaa: nämä esitetyt toimet yhdessä kasvattavat ryhmäkoon lähes 30 lapseen, eivätkä ne turvaa koulutuksellista tasa-arvoa saati jokaisen lapsen oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Mitään näyttöä ei ole myöskään siitä, että muutos purkaa normeja tai vähentää kuntien menoja. Esitys ei kohtele lapsia yksilöinä, vaan lapsen asemaa ja oikeutta saada varhaiskasvatusta arvioitaisiin jatkossa perhetilanteen kautta. Rajoittaminen ja siihen liittyvä tarveharkinta kaventaisi perheiden valintamahdollisuuksia, heikentäisi päivähoidon asemaa osana ehkäisevää lastensuojelua ja pahimmillaan johtaisi lasten ja perheiden leimautumiseen.

Miten kunnat tulevat soveltamaan säännöksiä? Hallitus asettaa tällä esityksellä Suomen lapset eriarvoiseen asemaan. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä (Perustuslaki 6 §). Lailla ei voida ilman hyväksyttävää perustetta asettaa kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan. Hallituksen esitykset subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta, ryhmäkokojen kasvattamisesta sekä samalla päivähoitomaksujen nostamisesta ovat kuin paluu menneisyyteen, aikaan, missä ”koko kylä kasvattaa”-pedagogiikka onnistuessaan päättyi tupailtojen yhteislauluihin.

Lasten oikeuksien polkemisen lisäksi esitys tuo toteutuessaan muitakin ongelmia. Henkilöstön jaksaminen sekä motivoituneiden opiskelijoiden hakeutuminen alalle tulee olemaan oma haasteensa. Tälle naisvaltaiselle, matalapalkatulle alalle hallitus on lisäksi esittänyt loma-ajan lyhentämistä.

Lapset ovat yksilöitä eivät hallinnollisia yksiköitä, joiden kautta toteutetaan säästöjä. Tätä kauaskantoista arvovalintaa ei voi tehdä hokemalla lorua ”tule, tule hyvä päätös – älä tule paha päätös!”

Heli Tomminen (sd)
erityisluokanopettaja, KM, LTO

Petteri Lahti (sd)
yhteyspäällikkö, eskarilaisen isä

Sara-Katariina Palenius (sd)
sairaanhoitaja, 2 lapsen äiti

Vesa Kilkku (sd)
lähihoitaja

Katri Kujanpää (sd)
viestintäpäällikkö