Valtuusto | Pitkä päivä ja palveluverkko

Aluevaltuusto kokoontui 18.10 pitkään kokoukseen, jossa käsiteltiin muun muassa palveluverkon loppuraporttia.


Ensiksi kokouksessa käytiin läpi liuta eroanomuksia ja nimityksiä lautakuntiin ja aluehallitukseen. Sosialidemokraattien kohdalla tämä koski aluehallituksen jäsentä Harri Kivenmaata ja hänen varajäsentään Voitto Raita-ahoa, jotka vaihtoivat paikkoja keskenään. Vaihdos perustuu aluevaalien jälkeen tehtyä sopimusta, joten suurta dramatiikkaa tässä ei ollut.


Valtuuston kokouksessa esiteltiin myös talouskatsaus, joka kattaa myös elokuun toteutuman. Talouskatsauksesta tulee ilmi, että Satakunnan Hyvinvointialueen toteuma on nyt 11 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2023 talousarviossa on arvioitu, että hyvinvointialueen alijäämä olisi vuoden loppuun mennessä noin 59 miljoonaa euroa.


Aluevaltuustolle tuotiin tiedoksi merkittäväksi hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksen loppuraportti. Asiasta käytiin paljon keskustelua aluevaltuustossa ja siihen ehdotettiin useita täydennyksiä, jotka kaatuivat tiukassa äänestyksessä luvuin 33-31. Aluehallituksella on palveluverkon uudistamisesta iltakoulu tiistaina 17.10, jossa todellinen poliittinen työ alkaa. Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä haluaa painottaa, ettei vielä ole tehty päätöksiä raportissa mainituista toimenpiteistä.

Valtuuston kokous on katsottavissa kokonaisuudessaan täältä.