Valtuusto | Ksylitolipastelleja ja palkkiosääntöjä.

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokousti 5.6 Teknologiakeskus Pripolissa. Muutama kohta aiheutti paljon keskustelua ja jopa äänestyksiä.

Ensimmäinen asia, josta äänestettiin oli Satakunnan hyvinvointialueen palkkiosäännön päivittäminen. Aluehallituksen esityksessä esitetään, ettei lautakuntien varapuheenjohtajille enää makseta kuukausipalkkioita, koska lautakuntatyön käynnistyttyä on todettu ettei varapuheenjohtajien kuukausipalkkioille ole työmäärällistesti perusteita. Lisäksi esityksessä esitettiin, että valtuustoryhmien puheenjohtajille olisi valtuustoryhmän hakemuksesta mahdollisuus maksaa erillinen kuukausipalkkio, joka vähennettäisiin ryhmälle maksettavasta ryhmärahasta. Valtuustossa esitettiin, että asia vietäisiin takaisin valmisteluun. Tämä esitys hävisi äänestyksessä äänin 53-9.

Toinen asia, joka johti äänestykseen oli vastine ksylitolipastillien jakamista varhaiskasvatuksessa koskeneeseen aloitteeseen. Vastineessa todettiin, että Satakunnan hyvinvointialue ei jakaisi yhtä ksylitolipastellia varhaiskasvatuksen yksiköissä, koska se toisi hyvinvointialueelle 135 000 euron kustannukset vuosittain. Sosialidemokraattinen ryhmä puolsi vastinetta. Sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän mielestä lapsille jaettavat ksylitolipastellit on hyvä ajatus, mutta niiden jakaminen jätettäisiin kuntien päätettäväksi. Aluehallituksen esitys voitti äänestyksen äänin 57-9.

Kokouksessa kuultiin myös tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heli Lukka (sd.) tiivistää arviointikertomuksen seuraavasti: ”Hyvinvointialuelain (2021/611) §125 mukaan aluevaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Sitä työtä on nyt tehty ja historiallisesti ensimmäinen Satakunnan hyvinvointialueen tarkastuskertomus on valtuuston hyväksyttävänä. Lautakunnan rooli on merkittävä talouden ja toiminnan kokonaisuuden tarkastelussa, kun toiveiden tynnyrissä ei ole pohjaa ja odotukset, toiveet sekä tarpeet ovat kaikilla meillä satakuntalaisilla on erilaiset. Toisessa vaakakupissa ovat edellytykset, eli budjetti. Hyvinvointialueen budjetointi keskittyy lakisääteisten palveluiden tuottamiseen. Vuoden 2022 budjetti on ollut pieni verrattuna kuluvan vuoden 2023 budjettiin. Ja mikä on merkittävää, jäi perusrahoituksesta käyttämättä yli 2 M€ ja ICT-muutokseen varatusta rahasta noin 7,5 M€. Satakunnan hyvinvointialueen toiminta ei siis vielä vuoden 2022 aikana lähtenyt kunnolla käyntiin. Vuoden lisäaika olisi ehkä auttanut saattamaan loppuun tärkeät tehtävät. Päätöksenteko vaalien jälkeen lähti käyntiin rauhallisesti. Aluehallitus on kantanut suurimman vastuun toiminnan kehittämisen mahdollistajana. Hallitustyöskentely on vaatinut paljon aikaa sekä perehtyneisyyttä. […]

Suuri osa ICT-palveluista ostetaan hyvinvointialueella In-house hankintana. Pekka Lith kirjoittaa raportissaan, että ”vaikka kuntien ja hyvinvointialueiden omistamat osakeyhtiöt eivät kilpailisi suoraan ja avoimesti yksityisten yritysten markkinoilla, pienentävät ne epäsuorasti yksityisten palvelutuottajien markkinoita”. Tarkastuslautakunta on ottanut kantaa kertomuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden yhtiötä koskevaan epäkohtaan. Ne eivät ole julkisuuslain piirissa, vaikka ne olisivat omistajiensa 100 prosenttisesti omistamia. Lautakunta korostaa, että hyvinvointialueella on oltava osaavat palvelun ostajat, jotta in-house yhtiön mahdollinen valta-asema ei aiheuta tehottomuutta ja kustannusten perusteetonta kasvua. […]

Olemme alkumetreillä yhteisellä tiellämme. Toiminnan keskeneräisyys on aiheuttanut henkilöstössä ja satakuntalaisissa epävarmuutta ja turvattomuutta. Edessä on iso ja merkittävä tehtävä, joka jatkuu ainakin meneillään olevan valtuustokauden. Ulkoapäin tulevat paineet, budjetin tiukkuus, ihmisten tarpeet ja odotukset vaikuttavat meidän kaikkien toimintaan. Meidän on kirkastettava tavoitteemme ja siedettävä keskeneräisyyttä. Hyvää henkilöstö-, asia- ja muutosjohtajuutta tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa jokaisella tasolla. 

Kun uutta luodaan, on siinä aina haasteita ja peräpeiliin joudutaan katsomaan ja suuntaankin muuttamaan. Onnistumisia on ollut, mutta ehkä satakuntalaiseen tyylin kuuluu, ettei niistä sovi kehuskella, ei itse eikä lehdistössä. Positiivisella asenteella yhteen hiilen puhaltaen saavutamme satavarmaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.”

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 4.9.2023

Kuuntele vastaukset ja katso tallenne aluevaltuuston kokouksesta tästä.