Valtuusto | Henkilöstökoulutuksen määrärahat kaksinkertaistui

Aluevaltuusto kokousti 8. toukokuuta tuttuun tapaansa Teknologiakeskus Pripolissa.

Tällä kertaa esityslista oli lyhyt, joten itse kokous oli hiljainen.

Demareita kiinnostavin esityslistan kohta oli 47§, joka oli vastaus Leena Jokinen-Anttilan valtuusto aloitteeseen, joka koski henkilöstön koulutusmäärärahoja. Hyvinvointialue kävi läpi koulutusmäärärahoja ja päättivät nostaa määrärahoja noin miljoonasta 2,5 miljoonaan euroon.  Tästä tuli kuitenkin vielä toiveita, että talousarviokeskustelussa mietitään asiaa vielä syvemmin.

Aluevaltuuston kokouksen jälkeen oli Satakunnan hyvinvointialueen kysely tunti. Demareiden kysymykset olivat seuraavanlaiset:

Jarkko Viljasen kysymykset: 

Talous: 

-Mikä on HA:n taloudellinen tilanne ja millä keinoilla taloutta sopeutetaan? 

  

Pelastustoimi: 

-Aluevaltuuston on tehtävä pelastustoimen palvelutasopäätös. (Laki pelastustoimen järjestämisestä)


-Millä tavalla prosessi etenee HA:lla? Miten valtuutettuja sekä sidosryhmiä osallistetaan asiassa?


-Miten avin antama uhkasakkoasia Satakunnan pelastuslaitokselle etenee? 

Sosiaalityö: 

-Porin perusturva saanut avilta selvityspyynnön liittyen lastensuojelun lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien ylityksestä. 

-Mikä on tämän hetken tilanne? 

-Kuinka monta asiakasta / sosiaalityöntekijä on? 

-Kuinka paljon on avoimia virkoja lastensuojelussa (avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto) on tällä hetkellä?

-Miten HA pystyy tällä hetkellä tarjoamaan laadukasta ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa lastensuojelutyötä?

vastaus:


-Miten HA tulee toimimaan, jotta asiakasmäärän kasvu erityispalvleuissa/lastensuojelussa pysähtyy? 

 

Johanna Rantasen kysymykset: 

  1. Miten sote-keskuksissa uusi tiimityömalli on lähtenyt käyntiin; puhelujen määrät, asiakasmäärät, puheluihin vastaaminen ja takaisinsoittomäärät, kuinka monta % on saanut vastaanottoajan, etäkontaktien määrät? Voiko asiakas enää varata suoraan ”luukulta aikaa” 

  1. Onko HR-yksikön resurssi ajan tasalla tarpeeseen nähden?  

  1. Mistä löytyy hyvinvointialueen ajantasaiset (viranhaltijoitten nimineen) organisaatiomallit, esim terveyspalvelut, mielenterveys- ja päihde, erityis- ja sairaalapalvelut jne……? 

  1. Kesän ajan toiminnan supistaminen ja sulut; miten varmistetaan henkilökunnan osaaminen esim erilaisten potilastietojärjestelmien osalta, hoidon jatkuvuus ja tiedon kulku liittyen potilasturvallisuuteen 

  1. Miten on huomioitu terveyden edistäminen ja ennalta ehkäisevä työ; toimiiko tai onko yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja 3. sektorin välillä ja jos on, niin mitä? 

  1. Miten lasten hammashoito toteutuu hyvinvointialueella?  

  1. Miten turvataan kesän aikana potilasturvallisuus ja henkilökunnan työhyvinvointi; onko mahdollista käyttää esim. rekrylisää, lisien maksamista tuplana, rahallista korvausta loman siirrosta? 

  1. Milloin aletaan miettimään/toteuttamaan palkkaharmonisaatio-kysymystä. Hyvinvointialueella on erittäin isoja palkkaeroja ja tämä vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden veto- ja pitovoimaan sekä työhyvinvointiin. 

Kuuntele vastaukset ja katso tallenne aluevaltuuston kokouksesta tästä