Parempi työelämä. Oikeanlaista johtajuutta.

Uutiset

Satakunnan Sosialidemokraattien kevätpiirikokous Porissa 6.4. Kokouksen kannanotto paremman työelämän ja oikeanlaisen johtajuuden puolesta.

PAREMPI TYÖELÄMÄ

Suomi ja Satakunta tarvitsevat kansalaisten työpanosta jatkossa yhä enemmän. Tämän työpanoksen lisääminen ei tapahdu pakolla tai piiskalla.  Paljon on aikojen kuluessa parannusta aikaan saatu aina työajoista työturvallisuuteen. Tutkimusten mukaan työelämän rasitukset ja epävarmuus vaivaavat kuitenkin yhä enemmän ihmisiä. Fyysisen rasituksen lisäksi henkinen kuormitus ajaa ihmisiä sairauslomille ja eläkkeelle ennen aikojaan. Kiireet ja paineet ovat lisääntyneet ja työ- ja vapaa-ajan suhde hämärtynyt.

Kaikkien osapuolten etu on, että seuraavassa hallitusohjelmassa keskitytään työelämän olosuhteisiin ja laadun parantamiseen keinotekoisten ikärajojen sijaan. Satakunta voisi näyttää esimerkkiä ja tehdä laajojen piirien kättä päälle –sopimuksen paremman työelämän puolesta. Mukana olisivat niin kunnat, yritykset, työntekijät, järjestöt sekä tiedotusvälineet.

OIKEANLAISTA JOHTAJUUTTA

Viime vuonna suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajien palkat ja erilaiset palkkiot ovat nousseet roimasti. Yritysten ja pankkien ylin johto nostaa ylimääräisiä optioita ja etuuksia samalla, kun huutaa valtiota apuun ja laittaa työntekijöitä kilometritehtaalle.

Ylimääräisiä palkkioita ja optioita perustellaan usein sillä, että johtajat sitoutuvat paremmin yrityksiin. Tarvitsevatko yritykset johtajia, jotka pysyvät pelkän rahan voimalla yrityksessä ja lähtevät heti, kun joku tarjoaa enemmän tai yrityksellä alkaa mennä huonosti? Yrityselämä tarvitsee johtajia, jotka ovat kannustavia, kuuntelevia ja motivoituneita pitämään työntekijöiden puolia niin hyvissä kuin huonoissa suhdanteissa. Ne johtajat, jotka ensimmäiseksi tekevät noilla ehdoilla johtajasopimuksen, ovat todella palkkansa ja paikkansa ansainneet. Näin varmistetaan yritysten hyvinvointi ja jatkuvuus. Sama koskee myös julkista sektoria.