Satakunnan suunta

10:58

Satakunnan Sosialidemokraatit ry:n syyspiirikokous 30.10.2015 velvoitti piirin päivittämään vuonna 2009 tehdyn Satakunnan suunta -paperin ennen kunta- ja maakuntavaaleja.

Piiri on järjestänyt tämän jälkeen kolme Satakunnan suunta -seminaaria, käynyt vierailuilla keskeisten satakuntalaisten toimijoiden luona ja pohjustanut paperia aluepoliittisen työryhmän ja työvaliokunnan yhteisissä tapaamisissa useita kertoja vuoden aikana. Lisäksi aluepoliittinen työryhmä ja piirin puheenjohtajisto on kuullut asiantuntijoita eri sektoreilta.

1) Tehtyjen vaalipiiri-, sote- ja maakuntaratkaisujen johdosta maakunnan asema on vahva. Satakunta on maakuntana elinvoimainen ja sillä on vahva tulevaisuuden usko.

2) Tulevaisuuden näkymässä meillä on mahdollisten kaksoiskaupunkien, kuntaliitosten tai tiivistyvän yhteistyön lisäksi tavoitteena yksi kunta – Satakunta. Kaikki tämä tulee tapahtua vapaaehtoispohjalta. Satakunta on yhtenäinen toiminnallinen alue.

3) Piirijärjestöjen rooli ja tehtävät tulee kasvamaan uusien maakunnallisten itsehallintoalueiden myötä. Poliittisten toimijoiden keskinäinen luottamus ja yhteistyö on Satakunnan soten myötä vahvistunut. Maakuntahallinnon tulee olla demokraattista ja omissa käsissä tulevaisuudessa myös talouden osalta.

4) Satakunnan suunta edellyttää yhteistyön tiivistämistä elinkeino- ja yrityspuolella. Tässä työssä keskeisiä toimijoita ja ladun avaajia ovat kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt yhteistyössä ammattiliittojen kanssa. Eri toimijoiden alueellisia toimipisteitä ei tule alas ajaa – päinvastoin niitä tulee vahvistaa.

5) Teollista perintöä tulee vaalia ja vahvistaa sekä nykyaikaistaa. Monipuolinen, investoiva ja perinteikäs teollisuusmaakunta on tulevaisuudessakin Satakunnan tukijalka.

6) Satakuntalaisuuden ja Satakunnan tulee jatkossa näkyä ja kuulua paremmin. Satakuntalainen suoruus ja karheus ovat jatkossa brändejä, joita voi ylpeänä kantaa. Monipuolinen ja moniääninen tiedotusvälineistö on maakunnalle erinomainen rikkaus.

7) Satakunta on jatkossa kokoaan suurempi toimija sekä arvostettu ja tavoiteltu kumppani eri tahoilla.