Kunnallisvaalijulistus 2012

13:27

SATAKUNNAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY:N KUNNALLISVAALIJULISTUS

1. PALVELUT KUULUVAT KAIKILLE

Toimivat ja laadukkaat palvelut kuuluvat kaikille. Haluamme, että jokainen saa apua ja tukea ongelmiinsa. Perheille on saatava päivähoitopaikka läheltä kotia tai työpaikkaa, päiväkotien ja koululuokkien ryhmäkokoja on pienennettävä. Seniori-ikäisten kotona asumista on tuettava monipuolisilla palveluilla, unohtamatta muita asumismuotoja. Julkisia palveluja voidaan tarpeen mukaan täydentää yksityisen ja kolmannen sektorin osaamisella.

2. ARJEN TURVALLISUUS

Haluamme turvallista arkea. Turvallinen arki muodostuu välittävästä ja yhteisöllisestä ympäristöstä, jossa jokainen voi turvallisesti liikkua ja jossa jokaiselle on taattu sosiaalinen turvallisuus. Apua ja huolenpitoa elämän eri vaiheissa on saatavilla. Laajan järjestökentän vapaaehtoistoimintaa tulee tukea.

3. YHTEINEN YMPÄRISTÖ – SATSAUS TULEVAISUUTEEN

Kaikkien on jatkossakin saatava liikkua vapaasti luonnossa, nauttia puhtaista uimavesistä ja roskattomista lähipuistoista. Kestävä yhteiskuntarakenne säästää ympäristöä, julkinen liikenne vähentää päästöjä. Liikunta-, puisto- ja virkistysalueiden rakentaminen lisäävät viihtyvyyttä ja auttavat kuntalaisia ennaltaehkäisemään terveysongelmia.

4. NAAPURIT TARVITSEVAT TOISIAAN

Kunnat tarvitsevat toisiaan. Olipa kuntien määrä jatkossa mikä tahansa, niiden on jatkossa kyettävä parempaan yhteistyöhön, jotta voisimme taata kuntalaisille tulevaisuudessakin laadukkaat palvelut. Myös maakuntamme tarvitsee kumppaneita. Katse siirtyy tällöin ensisijaisesti naapurimaakuntiimme. Satakunnan tulee olla aloitteellinen yhteistyön syventämisessä naapurimaakuntien kanssa. Yhteistyötä on lisättävä myös kuntien, valtion, seurakuntien ja kolmannen sektorin kesken.

5. YHDESSÄ PÄÄTÄMME

Vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden asemaa ja vastuuta on korostettava. Tämä tapahtuu esimerkiksi valitsemalla kuntien johtoon luottamushenkilö. Myös ylikunnallisissa rakenteissa on korostettava luottamushenkilöiden asemaa. Maakuntahallinnon järjestämistä on pohdittava sitten, kun näemme mikä on kuntien määrä jatkossa Satakunnassa ja miten aluehallinto mahdollisesti uudistuu ja vaikuttaa maakuntamme asemaan.

6. REILU KUNTATYÖNANTAJA

Eläköityminen on nopeaa lähitulevaisuudessa. Kilpailu työntekijöistä kiristyy ja siksi on pidettävä huolta siitä, että kunnallissektori on jatkossa yhä kilpailukykyisempi työnantaja. Reilun työnantajan maine perustuu muuhunkin kuin palkkaan. Kuntapäättäjien on pidettävä huolta siitä, että töihin on hyvä mennä.