Eduskuntavaalijulistus 2015

13:28

Satakunnan Sosialidemokraatit ry:n vaalijulistus 2015

VASTUUNKANTAJAT

Päätäntävalta alueella – yhteinen ja yhtenäinen Satakunta

Hallinto- ja toiminta-alueiden laajetessa on satakuntalaisten pidettävä huolta siitä, että jatkossakin pystymme päättämään asioistamme mahdollisimman paljon itse. Tulevien kansanedustajien ja muiden poliittisten toimijoiden on pidettävä huolta siitä, että Satakunnan maakunta säilyy ja kehittyy. Tätä edistää oma Satakunnan vaalipiiri myös jatkossa. Tavoitteeksi tulee asettaa yhteinen ja yhtenäinen Satakunta. Keskinäiset kiistat tulee unohtaa ja suunnattava katse tulevaisuuteen. Satakunnan tulee huolehtia siitä, että kaikki siihen kuuluvat kunnat tuntevat olevansa osa Satakuntaa. Vain yhteinen ja yhtenäinen Satakunta voi pärjätä tulevaisuudessa. Kumppanuus ja liittoutuminen naapurimaakuntien välillä edistävät tätä tavoitetta. Satakunnan on oltava näissä asioissa aloitteellisia.

Liikettä ja liikennettä – muuttovoittoinen Satakunta

Monipuoliset liikenneyhteydet (tie-, rautatie-, meri-, lento- ja tietoliikenne) takaavat satakuntalaisille yrityksille hyvät tulevaisuuden näkymät ja tätä kautta luomme maakuntaan uusia työpaikkoja. Valtateiden 2 ja 8 kunnostusta on jatkettava. On myös huolehdittava alemman tieverkon perusparannuksesta ja kunnossapidosta. Hyvät tie- ja ratayhteydet Porin ja Rauman satamiin turvaavat osaltaan koko maamme huoltovarmuuden.

Tulevaisuudessa satsaukset raideliikenteeseen ovat kannatettavia. Töitä on jatkettavaTampere – Pori –rataosuudella siten, että henkilöliikenteen osalta matka-aika Helsinkiin lyhenee alle kolmeen tuntiin tulevalla hallituskaudella. Samalla on huolehdittava siitä, että Pori-Mäntyluoto osuus sähköistetään. Lähiliikenteen aloittaminen maakunnan radoilla on selvitettävä, samoin mahdollisuus avata Pori – Haapamäki -rata uudelleen. Satamiemme nykyaikaistaminen takaa meriteollisuuden ja -liikenteen jatkuvuuden. Lentoyhteys Tukholmaan on säilytettävä ja yhteys Helsinkiin palautettava. Satakunnan saavutettavuuden parantumisen myötä on tavoitteeksi asetettava muuttovoittoinen Satakunta.

Peruspalveluiden saatavuuden ja laadun takaaminen – kilpailuetu

Kaikille satakuntalaisille on taattava helposti saavutettavat, laadukkaat peruspalvelut. Toimivat julkiset palvelut ovat tulevaisuudessa kilpailutekijä maakunnalle. Peruspalveluista vastaa viime kädessä julkinen valta ja siten on järkevää, että se on jatkossakin niiden ensisijainen tuottaja. Yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajien osaamista on hyödynnettävä entistä paremmin. Tuottivat palvelut kuka tahansa niiden on oltava yhtä laadukkaita ja kaikkien satakuntalaisten tasapuolisesti saatavissa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Palveluiden saatavuuden ja laadukkuuden takaaminen koko elämänkaaren ajaksi on meille sosialidemokraateille tärkeä asia. Hyvät työnantajat ja työn johtamisen osaaminen ovat saatavuuden ja laadun takeita.

Monipuolinen koulutusmaakunta – kaikki pidettävä mukana

Perusopetuksen kehittäminen ja monipuolinen koulutustarjonta tulee säilyttää maakunnassa. Porin yliopistokeskuksesta tulee saada pysyvä, myös ylioppilaille aloituspaikkoja tarjoava opinahjo, jonka rahoitus on turvattu jatkossa. Rauman opettajainkoulutuslaitos tulee säilyä. On varmistettava se, että yrityselämämme ja julkinen sektori saavat tarvittavia osaajia myös jatkossa. Eri oppilaitosten yhteistyötä tulee lisätä ennakkoluulottomasti. Ennakointi ja tarttuminen niiden nuorten ongelmiin, jotka ovat putoamassa, auttavat nuoria takaisin koulutukseen ja työelämään sekä säästävät yhteiskunnan varoja.

Suunta Satakunnalle – yrittäjyyttä, työtä ja hyvinvointia.

Satakunta on perinteikäs teollisuus- ja energiamaakunta. Sitä sen tulee olla jatkossakin. Tämän lisäksi on panostetteva pk-yritysten jatkuvuuden ja kasvun turvaamiseen. Tämä tuo maakuntaamme uusia työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia meille kaikille satakuntalaisille.