Maarit Pirinen, Sairaanhoitaja, kätilö, Rauma

Työ- ja koulutustaustani vaikuttavat vahvasti minuun, tärkeinä pitämiini asioihin ja sitä kautta vaaliteemoihini. Olen työssäni kohdannut ihmisiä vastasyntyneestä aina elämän viime hetkiin saakka, erilaisia ihmisiä, erilaisilla elämäntarinoilla. Minulle jokainen ihminen on arvokas omana itsenään, taustastaan ja elämänpolustaan huolimatta. Meidän tulee yhteiskunnassa tehdä kaikkemme, jotta jokaisella on lähtökohdistaan huolimatta mahdollisuus hyvään elämään. Syrjäytyminen, mielenterveysongelmien lisääntyminen, tuloerojen kasvu ja koulutustason heikkeneminen luovat synkkiä kuvia tulevaisuudesta – meidän on pystyttävä palauttamaan hyvinvointiyhteiskuntamme ennalleen ja katsottava rohkeasti tulevaisuuteen. Päätöksenteon ja lakimuutosten tulee pohjautua aidosti ihmisten tarpeisiin ja hyvän elämän mahdollistamiseen, ei sen torppaamiseen.