Johanna Santanen, Sosiaalityöntekijä, YTM, Pori

Sosiaalityöntekijänä ymmärrän poliittisen päätöksenteon vaikutuksia ihmisten arjessa. Toimin hyvinvointialueen varavaltuutettuna. SDP:n arvot ovat minulle läheiset. Luonteeltani olen avoin ja helposti lähestyttävä. Ammennan voimavaroja teatteriharrastuksesta. Sosiaalityön lisäksi olen toiminut kehittämistehtävissä. Aluksi hallituksen kärkihankkeessa lasten ja perheiden palveluissa ja nyt Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa hankejohtajana. Kansanedustajaksi pyrkiminen on minulle luonteva jatkumo. Olen JHL:n jäsen. On tärkeää edistää Satakunnan elinvoimaisuutta. Työllisyyspolitiikassa uskon myönteisyyden voimaan. Ikäihmisten laadukkaat palvelut tulee taata. Yksinäisyyden ja mielenterveysongelmien tuen keinot on otettava käyttöön. Julkisten SOTE-palvelujen tulee olla saatavissa oikea-aikaisesti. Tämä onnistuu yhteistyötä lisäämällä.