Valtuusto | Valtuusto hyväksyi strategian ja asiakasmaksut.

Aluevaltuusto kokoontui virkistyshotelli Yyterissä vuoden viimeiseen aluevaltuuston kokoukseen. Esityslistalla aluevaltuustolla oli muun muassa Satakunnan hyvinvointialueen strategia ja asiakasmaksut vuodenvaihteesta alkaen. 

Aluevaltuusto pääsi yhteisymmärrykseen hyvinvointialueen strategiasta, jonka valmistelu aloitettiin jo viime vuoden joulukuussa. Strategiaa varten aluehallitus nimesi poliittisen ohjausryhmän maaliskuussa. Strategiaa tehdessä toteutettiin sähköinen kysely henkilöstölle, sidosryhmille ja asukkaille.  

Satakunnan hyvinvointialueen strategiassa on mainittuna seuraavat arvot:  

Palvelemme yhdenvertaisesti. 

Kohtaamme inhimillisesti. 

Toimimme ammatillisesti. 

Uudistamme vastuullisesti. 

28. Marraskuuta aluevaltuusto päätti palauttaa asiakasmaksut takaisin hallituksen valmisteluun. Syy tälle oli, että kotisairaalapalvelut ja turvapuhelinpalvelut eivät olleet täysin samanlaiset Satakunnassa. Nyt aluehallituksen esityksessä nämä oli otettu huomioon ja satakuntalaisilla on yhtä suuret maksut samoista palveluista. 

Valtuuston kokouksessa nähtiin, myös kaksi muutosesitystä, joista äänestettiin. Aluehallituksen pohjaesitys voitti molemmat äänestykset. 

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila kertoi aluevaltuuston kokouksessa, millaisia suunnitelmia hyvinvointialueella on, kun palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Varhila kertoi, että hyvinvointialueelle on perustettu häiriötilannetyöryhmä. Henkilöstölle ja asukkaille on perustettu puhelinnumerot, joihin voi ottaa yhteyttä, jos hyvinvointialueelle siirtymisessä ilmenee ongelmia.

Aluevaltuuston kokous on katsottavissa kokonaisuudessaan täältä.