Valtuusto | Talousarvio hyväksytty. Asiakasmaksut takaisin aluehallituksen pöydälle.

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokousti maanantaina 28.11 Teknologiakeskus Pripolissa.

Tällä kertaa aluevaltuuston esityslistalla oli muun muassa Satakunnan hyvinvointialueen talousarvio 2023, toimita- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen.

Talousarvion käsittely aloitettiin aluehallituksen puheenjohtajan Harri Lehtosen (sd.) puheella. Puheessaan Lehtonen kertoo, että aluehallitus on tietoinen taloudellisista ja haasteista, jotka selviävät vuoden 2023 talousarviosta. Talousarvion laatiminen on ollut aluehallitukselle ja virkamiehille haastava, sillä nyt luodaan jotain täysin uutta, johon ei ole entuudestaan valmista pohjaa.

Satakunnan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion mukaan hyvinvointialueen talous jää noin 60 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuoteen 2025 hyvinvointialueen talous pitää saada tasapainoiseksi.

” Tämä on laadukkaan siirtymisen, palvelujen ja niiden laadun kannalta välttämätöntä, tämä on myös iso arvovalinta, jolla halutaan taata Satakunnan hyvinvointialueen ihmisille hyvät, laadukkaat, saatavilla olevat palvelut. Tämä 60 miljoonan välttämättömyys on tiedostettu aluehallituksessa yksimielisenä linjauksena.” Lehtonen kertoo puheessaan.

Talousarvion käsittelyä jatkettiin valtuustossa aluevaltuustoryhmien puheenvuoroilla. Sosialidemokraattien aluevaltuustoryhmän puheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Ilona Sjöman.

” Aluehallitus ja hyvinvointialueen viranhaltijat ovat tehneet kovan työn laatiessaan Satakunnan hyvinvointialueen ensimmäisen täyden toimintavuoden talousarvion. Talousarvio vuodelle 2023 tulee ylittymään miltein 60 miljoonalla, koska palveluiden leikkaamisesta heti alussa on pyritty vähentämään.” Sjöman kommentoi talousarviota.

Puheessaan Sjöman otti kantaa myös valtuustonkokouksen esityslistalla olevat asiakasmaksut.

”Matalan kynnyksen palveluita ei voi hinnoitella korkealle ja siten ohjata alueen asukkaita raskaampien palveluiden käyttäjäksi. Satakunnan hyvinvointialue haluaa olla valtakunnan paras.”

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion yksimielisesti.

Asiakasmaksujen käsittelyssä Sosialidemokraattien aluevaltuutettu Johanna Rantanen teki esityksen, että kohta palautetaan aluehallituksen käsiteltäväksi.

” Hyvinvointialueen aluehallitus esittää uusia asiakasmaksuja turvapuhelimeen ja kotisairaalaan. Asiakasmaksut on yhtenäistetty hyvinvointialueella, mutta huomioitavaa on, että palveluja ei ole yhtenäistetty. Asiakas maksaa siis saman hinnan eritasoisesta palvelusta, mikä ei ole oikeudenmukaista” Rantanen perustelee.

Sosialidemokraattien aluevaltuustoryhmä tuki Rantasen esitystä. Esitys sai paljon kannatusta yli puoluerajojen ja esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston kokous on katsottavissa kokonaisuudessaan täältä. Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 19.12.2022