Heli Lukka, Diakonityöntekijä, sairaanhoitaja (AMK), Nakkila

Avun tarve on joillakin ihmisillä ja perheillä niin suuri ja vaihteleva, että lakimääräiset tuet eivät aina tavoita niitä eniten tarvitsevia. Sairaanhoitajana ja diakoniatyössä työskennellessä olen usein todennut, että julkinen sektori ei aina riitä turvaamaan ihmisen selviytymistä arjen pyörteissä. Ilman mm. kolmannen sektorin toimijoita meillä ei ole riittävästi palveluja.

Periytyvä köyhyys on todellisuutta, joka pitää estää. Nuoren syrjäytyminen on katastrofi koko yhteiskunnalle, mutta sitä se ennen kaikkea hänelle itselleen. Perheitä on tuettava kaikilla sektoreilla ohjaamalla, tukemalla ja muilla tarvittavilla resursseilla. Yhtenä tärkeimpänä tukimuotona pidän toimivaa varhaiskasvatusta ja koulutusjärjestelmäämme.

Huolehditaan edelleen toisistamme. Säilytetään hyvinvointivaltio.