Aloite: Sosiaalisen kuntouksen toimintaraha

Sosiaalisen kuntouksen toimintarahan ja matkakuluihin maksaminen yleisen kulkuneuvon mukaan työtehtävissä oleville henkilöille Satakunnan hyvinvointialueella.

Sosiaalisen kuntoutuksen toimintarahaa on myönnetty, jos asiakkaalle on sovittu jaksoon selkeitä työtehtäviä yhteistyössä esim. seurakunnan ja / tai kolmannen sektorin kanssa (esim. Sininauhan aamupalan teko, työpajalla ja Tinkissä tehtävät työt, Pormestarinluodon pyöräpaja, vanhusten asumispalveluissa bingoisäntä tai vanhusten ulkoilutus, ruokakassien teko ja ruuan jako) Toimintarahaa on maksettu Porissa ja KesSotessa ennen hyvinvointialuetta (Pori n. 7 € päivä). Asiakkaille on myönnetty tarpeen mukaan myös bussikortti, jotta hän kykenee käymään samalla muissa sovituissa tapaamisissa esim. päihdepalveluiden käynnit. Parhaimmillaan ihminen voi nähdä itsensä enemmän oman elämänsä aktiivisena toimijana, kuin avun saamisen kohteena. Ennemmin tai myöhemmin olemme tilanteessa, jossa hänen vahvuutensa voivat oman elämän lisäksi olla koko ryhmän tai yhteisön käytössä.

Kyseessä on kannustinraha, joka Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän mukaan kuuluu sosiaalisessa kuntoutuksessa työtehtävissä olevalle ihmiselle hänen osallisuutensa mahdollistamiseksi, syrjäytymisen asteittaiseksi päättymiseksi. He tekevät työtä, jonka tuloksista hyötyy konkreettisesti ja psyykkisesti sosiaalisen kuntoutuksen asiakas itse ja esim. ruoka-avun asiakas. Se on tuottavaa työtä pienessä mittakaavassa, mutta heille itselleen äärettömän tärkeä kannustin. Kenenkään ei kuulu tehdä ilmaista työtä.

Meillä sosiaalidemokraateille on kunnia-asia, että kaikkia ihmisiä kohdellaan inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti. Heikoimmassa asemassa olevien elämäntilanteen kurjistuminen ei voi olla hyvinvointialueen tavoite. Ryhmämme ymmärtää erittäin hyvin hyvinvointialueen taloudellisen tilanteen. Tämä palvelu on kuitenkin juuri ennalta ehkäisevää ja perustasonpalvelua, johon meidän on panostettava.

Olemme yhdessä sopineet Satakunnan hyvinvointialueen arvoista. Yhdeksi arvoksi on sovittu ”Uudistamme vastuullisesti”. Uudistusta tarvitaan, mutta sen pitää olla vaikuttavaa muutekin kuin lyhytnäköisesti. Katse on suunnattava tulevaisuuteen ja luotettava ammattilaisten tekimiin kehittämishankkeisiin ja niistä saatuihin kokemuksiin. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli on hyväksi todettu ja itsensä takaisin maksava toimintamalli. Se on inhimillistä ja ihmisiä arvostavaa toimintaa, jota meidän demareiden pitää tehdä solidaarisuuden nimissä.

Aloitteen allekirjoitti myös Vihreät, sekä Vasemmistoliitto